หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
    หนังสือพิมพ์มติชน
    หนังสือพิมพ์ข่าวสด
    หนังสือพิม์คม ชัด ลึก
     หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
     ช่อง 3
     ช่อง5
     ช่อง7
     ช่อง9

    ซ่อมแซมโรงอาหาร
      ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
     ซ่อมแซมอาคาร ป.1 จ
     ขาดแคลนคอมพิวเตอร์

อตฺตาหิ   อตฺตโน   นาโถ       ** ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน**

1

ขอความช่วยเหลือ ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองไทร

1

พิธีมอบวัฒิบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2555

20 มีนาคม 2556

1

มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 9

24 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET
19-20 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิถี

16 มกราคม 2556 งานวันครู ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 มกราคม 2556 กิจกรรมฉลองเปิดศาลา"ปลูกปัญญา"

27 มกราคม 2555 "คณะครูและนักเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม"
26 มกราคม 2555 "คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมชมและแข่งขัน งานวันวิชาการ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม"
14 มกราคม 2555 "ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทำพิธีรับมอบเครื่องเล่นจากบริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีย์(แผนกวิศวกรรม)"
28-30 ธันวาคม 2555 "นักเรียนเข้าค่ายลูกเลือ-เนตรนารี(สามัญ)"
17 ธันวาคม 2555 "นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(สำรอง)"
8-9 ธันวาคม 2555 "กิจกรรมกีฬาเทศบาลไร่ใหม่"
2 ธันวาคม 2555 "กิจกรรมวันพ่อ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองไทร
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไทร ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ 081-1936063 ผอ.อมรรัตน์ เถื่อนทอง