อตฺตาหิ   อตฺตโน   นาโถ       ** ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน**

     ข้อมูลทั่วไป
     วิสัยทัศน์
     โครงสร้างการบริหาร
     ข้อมูลบุคลากร
     ข้อมูลนักเรียน

     กระทรวงศึกษาธิการ
     สพฐ.
     สมศ.
     คุรุสภา
     สพป.ปข.2
     My-Office
     E-Office

     ห้องสมุดดิจิตอล
     ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
    หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
     ตารางเดินรถไฟ
     ค้นหาข้อมูลทั่วไป

 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวมทั้งหมด
อนุบาล 1
8
4
12
อนุบาล 2
5
4
9
ป.1
5
5
10
ป.2
3
2
5
ป.3
5
3
8
ป.4
4
1
5
ป.5
7
4
11
ป.6
7
3
10
รวม
44
26
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
    หนังสือพิมพ์มติชน
    หนังสือพิมพ์ข่าวสด
    หนังสือพิม์คม ชัด ลึก
     หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
     ช่อง 3
     ช่อง5
     ช่อง7
     ช่อง9